ติดต่อเรา
 
  บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.)
ที่อยู่ : 174/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-3078576
แฟ๊กซ์ : 02-2113040
เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เว็บไซต์ : www.bangkokdock.co.th
อีเมล : admin@bangkokdock.co.th

แผนที่
 
 
เบอร์โทรติดต่อภายใน
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ภายใน เบอร์โทร
ผู้บริหารระดับสูง
     พลเรือตรีเอก สารสาส      กรรมการผู้จัดการ กด 0 02-3078576
     นาวาตรีชัยรัช อามะเทศา      รองผู้จัดการ (บริหาร) กด 0 02-3078576
     นาวาเอกปริศฏางค์ กาศขุนทด      รองผู้จัดการ (เทคนิค)  กด 0 02-3078576
       
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
     นางสาวศรินย์นภา เหมือนแย้ม      หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 118 0 2307 8576
       
หน่วยงานประกันคุณภาพ
     นายเทพยุทธ์ เตชะศรินทร์       หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ 127 0 2307 8576
       
กองบริหารทรัพยากร
     นางสาวฐิตาภรณ์ ขลังธรรมเนียม      ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร 117 0 2307 8576
     นางสาววิรังรอง ศิริสาคร      หัวหน้าแผนกธุรการ กด 0 0 2307 8576
     นางดารกัญ เตวรานนท์      หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 113 0 2307 8576
     นายธนาพิพัฒน์ วุฒิวงศ์      หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ 107 0 2307 8576
       
กองแผนงานการเงินและงบประมาณ
     นางสาวชลาลัย ดอกคำ      หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน 119 0 2307 8576
     นายตุล รอบรู้      หัวหน้าแผนกแผนงาน และงบประมาณ  108 0 2307 8576
       
กองธุรกิจและการตลาด
     นายเวช วิภาตกนก      ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด 102 0 2307 8576
     นายสุพีรุตม์ ชีพชล      หัวหน้าแผนกการตลาด 105 0 2307 8576
     นายวรุจภ์ พูลพลบ      หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 115 0 2307 8576
       
กองปฏิบัติการ
     เรือตรีประคอง หึกขุนทด      ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ 127 0 2307 8576
     พันจ่าเอกสถาพร แก้วประเสริฐ      หัวหน้าหน่วยงานกำกับการซ่อมสร้าง - 06 3227 7733
       
 

 
  บริษัท อู่กรุุงเทพ จำกัด (บอท.) ณ. อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ : 2369 หมู่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 (อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช)
โทรศัพท์ : 063-227-7733
   
เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เว็บไซต์ : www.bangkokdock.co.th
อีเมล : bdc2@bangkokdock.co.th

แผนที่