บันทึกผลงานของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.)
ผลงานปัจจุบัน

โครงการเรือน้ำมัน กองทัพเรือ
วางกระดูกงู 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ปล่อยเรือลงน้ำ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ขึ้นระว่างประจำการ
ขนาด
ยาว 63.50 เมตร
กว้าง 12.00 เมตร
ลึกกลางลำ 5.10 เมตร
กินน้ำลึก 3.92 เมตร
บรรทุกน้ำมัน 1,200 กิโลลิตร
ระวางขับน้ำ
     

เรือตรวจการไกลฝั่ง (OPV)
วางกระดูกงู 23 สิงหาคม พ.ศ.2553
ปล่อยเรือลงน้ำ 2 ธันวาคม พ.ศ.2555
ขึ้นระว่างประจำการ  
ขนาด
ยาว 90.50 เมตร
กว้าง 13.50 เมตร
สูงกราบเรือ 7.70 เมตร
กินน้ำลึก 3.80 เมตร
ระวางขับน้ำ
เต็มที่ 1,969 ตัน

เรือระบายพลประจำเรือหลวงอ่างทอง (LCM)
วางกระดูกงู  
ปล่อยเรือลงน้ำ  
ขึ้นระว่างประจำการ  
ขนาด
ยาว 23 เมตร
กว้าง 5.6 เมตร
สูง 2.23 เมตร
กินน้ำลึก 0.80 เมตร
ระวางบรรทุก 18 ตัน
ระวางขับน้ำ
     

ผลงานในอดีต


เรือหลวงสุรินทร์
วางกระดูกงู 30 ตุลาคม พ.ศ.2529
ปล่อยเรือลงน้ำ 25 ธันวาคม พ.ศ.2530
ขึ้นระว่างประจำการ 20 มีนาคม พ.ศ.2532
ขนาด
ยาว 112.48 เมตร
กว้าง 15.40 เมตร
กินน้ำลึก 4.14 เมตร
ระวางขับน้ำ
ปกติ 2,200 ตัน
เต็มที่ 4,000 ตัน

เรือหลวงทองหลาง
วางกระดูกงู 20 มีนาคม พ.ศ. 2524
ปล่อยเรือลงน้ำ  
ขึ้นระว่างประจำการ 19 เมษายน พ.ศ. 2526
ขนาด
ยาว 41.00 เมตร
กว้าง 9.00 เมตร
กินน้ำลึก 1.20 เมตร
ท้าย 1.80 เมตร
ระวางขับน้ำ
ปกติ 173 ตัน
เต็มที่ 396 ตัน

เรือหลวงวังนอก
วางกระดูกงู 20 มีนาคม พ.ศ. 2524
ปล่อยเรือลงน้ำ 18 มกราคม พ.ศ.2525
ขึ้นระว่างประจำการ 16 กันยายน พ.ศ.2526
ขนาด
ยาว 41.00 เมตร
กว้าง 9.00 เมตร
กินน้ำลึก 1.20 เมตร
ท้าย 1.80 เมตร
ระวางขับน้ำ
ปกติ 173 ตัน
เต็มที่ 396 ตัน

เรือหลวงทองแก้ว
วางกระดูกงู 20 มีนาคม พ.ศ. 2524
ปล่อยเรือลงน้ำ  
ขึ้นระว่างประจำการ 20 มีนาคม พ.ศ. 2532
ขนาด
ยาว 41.00 เมตร
กว้าง 9.00 เมตร
กินน้ำลึก 1.20 เมตร
ท้าย 1.80 เมตร
ระวางขับน้ำ
ปกติ 173 ตัน
เต็มที่ 396 ตัน

เรือหลวงวังใน
วางกระดูกงู  
ปล่อยเรือลงน้ำ  
ขึ้นระว่างประจำการ 11 พฤษจิกายน พ.ศ. 2526
ขนาด
ยาว 41.00 เมตร
กว้าง 9.00 เมตร
กินน้ำลึก 1.20 เมตร
ท้าย 1.80 เมตร
ระวางขับน้ำ
ปกติ 173 ตัน
เต็มที่ 396 ตัน

เรือหลวงศุกร์
วางกระดูกงู  
ปล่อยเรือลงน้ำ  
ขึ้นระว่างประจำการ  
ขนาด
ยาว 62.90 เมตร
กว้าง 11.50 เมตร
กินน้ำลึก 6.30 เมตร
ระวางขับน้ำ
เต็มที่ 1,488 ตัน

เรือหลวงสุริยะ
วางกระดูกงู  
ปล่อยเรือลงน้ำ  
ขึ้นระว่างประจำการ  
ขนาด
ยาว 54.20 เมตร
กว้าง 4.10 เมตร
กินน้ำลึก 4.10 เมตร
ระวางขับน้ำ
เต็มที่ 1,102 ตัน

เรือหลวงถลาง
วางกระดูกงู  
ปล่อยเรือลงน้ำ  
ขึ้นระว่างประจำการ  
ขนาด
ยาว 54.20 เมตร
กว้าง 10.00 เมตร
กินน้ำลึก 4.10 เมตร
ระวางขับน้ำ
เต็มที่ 1,488 ตัน

เรือเวรด่วนทางธุรการ
วางกระดูกงู  
ปล่อยเรือลงน้ำ  
ขึ้นระว่างประจำการ  
ขนาด
ยาว 18 เมตร
กว้าง 6.20 เมตร
กินน้ำลึก 0.80 เมตร
ระวางขับน้ำ
เต็มที่ 12.28 ตัน

พิพิธภัณฑ์เรือหลวงท่าจีน
    กองทัพเรือ ได้ว่าจ้างให้บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
นำเรือหลวงท่าจีน(ลำที่ 2) ซึ่งได้ปลดระวางมาจัดทำ
เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ณ โรงเรียนเตรียมทหาร เขาชะโงก
จังหวัดนครนายก
ขนาด
ยาว 18 เมตร
กว้าง 6.20 เมตร
กินน้ำลึก 0.80 เมตร
ระวางขับน้ำ
เต็มที่ 12.28 ตัน

การกู้เรือหลวงกระบุรีออกจากการเกยตื้นภายหลังเหตุการณ์ สึนามิ ณ ฐานทัพเรือพังงา จังหวัดพังงา
    เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เวลาประมาณ 08.00 น. ได้เกิดคลื่นยักษ์เข้าชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน ขณะนั้นเรือหลวง กระบุรี ซึ่งเทียบท่าอยู่ที่ฐานทัพเรือพังงา จังหวัดพังงา ได้ถูกคลื่น ซัดเข้าเกยตื้นเข้าไปในบริเวณน้ำตื้นเป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร
    การกู้เรือหลวงกระบุรี ซึ่งเป็นเรือฟริเกตชุดเรือหลวงเจ้าพระยา มี ขนาด1720 ตัน ความยาว 103 เมตร กินน้ำลึกเต็มที่ 3.10 เมตร ให้กลับลงทะเลและปฏิบัติราชการได้นั้นเป็นงานที่ซับซ้อนและยาก ลำบากมาก โดยกองทัพเรือได้ตั้งงบประมาณสำหรับงานนี้ไว้ที่ 39 ล้านบาท และได้มีองค์กรหลายแห่งเสนอเข้ามารับงานเช่น หน่วย งานJusmag ของสหรัฐอเมริกาได้นำบริษัท SMIT SINGAPORE PTE LTD ซึ่งให้บริการซ่อมทำเรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้มาสำรวจและเสนอค่าใช้จ่ายประมาณ 45-135 ล้านบาท บริษัท TITAN MARITIME LLC (Singapore) ของประเทศอังกฤษ เสนอค่าใช้จ่าย 56.25ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีต่าง ๆ) นอกจากนั้น ยังมีบริษัทจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเข้ามาดูความซับซ้อน ของงานก่อนโดยยังไม่เสนอค่าใช้จ่าย
    ส่วนบริษัทของไทยมีเพียงบริษัท อู่กรุงเทพ ฯ เพียงบริษัทเดียวโดยเสนอ ค่าใช้จ่าย 31 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่กองทัพเรือตั้งไว้และยินดี เริ่มงานโดยที่ยังไม่ได้มีการลงนามว่าจ้างบริษัท อู่กรุงเทพ ฯ ได้เริ่มงาน ในกุมภาพันธ์ 2548ก่อนการลงนามในสัญญาว่าจ้างถึง 3 เดือน และ สามารถกู้เรือหลวงกระบุรี ให้กลับลงทะเลและสามารถใช้ราชการได้ ตามปกติ.เรือออมสิน 42
วางกระดูกงู  
ปล่อยเรือลงน้ำ  
ขึ้นระว่างประจำการ  
ขนาด
ยาว 11.50 เมตร
กว้าง 2.85 เมตร
กินน้ำลึก 1.27 เมตร
ระวางขับน้ำ
     

เรือออมสิน 9
วางกระดูกงู 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549
ปล่อยเรือลงน้ำ  
ขึ้นระว่างประจำการ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549
ขนาด
ยาว 13.00 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร
กินน้ำลึก 1.00 เมตร
ระวางขับน้ำ
     

โครงการยานวิจัยใต้น้ำขนาดเล็ก
วางกระดูกงู  
ปล่อยเรือลงน้ำ  
ขึ้นระว่างประจำการ  
ขนาด
ยาว 23 เมตร
กว้าง 5.6 เมตร
สูง 2.3 เมตร
กินน้ำลึก 0.8 เมตร
ระวางบรรทุก 18 ตัน
ระวางขับน้ำ