บันทึกผลงานของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.)
ผลงานผลงานสร้าง
ผลงานซ่อม