บันทึกผลงานของ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.)
ผลงานการซ่อม