บริการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.)
บริการ บริการ
สินค้าและบริการ
blullet สร้างและซ่อม เป็นโครงการครบวงจร
blullet การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาด
blullet การบริหารจัดการโครงการและการกำกับดูแล
blullet รวบรวมระบบ
blullet การบริหารงานบุคคล
ขนาดอู่แห้ง
อู่แห้งหมายเลข 1
อู่แห้งหมายเลข 1
ความยาวจากปากประตูอู่ถึงก้นอู่ 103.50 เมตร
ความกว้างพื้นอู่ 15.42 เมตร
ความกว้างอู่ด้านบน 19.42 เมตร
ความสูงอู่ 7.42 เมตร
ความกว้างปากประตู 13.72 เมตร
ความสูงที่ปากประความยาวจากปากประตูอู่ถึงก้นอู่ 6.15 เมตร
ความลึกสูงสุดเหนือธรณีประตู 4.80 เมตร
ความกว้างสูงสุดของเรือ 13.00 เมตร
สามารถรับเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ 3000.00 ตัน
อู่แห้งหมายเลข 2
อู่แห้งหมายเลข 2
ความยาวจากปากประตูอู่ถึงก้นอู่ 114.07 เมตร
ความกว้างพื้นอู่ 17.05 เมตร
ความกว้างอู่ด้านบน 22.11 เมตร
ความสูงอู่ 7.85 เมตร
ความกว้างปากประตู 15.91 เมตร
ความสูงที่ปากประความยาวจากปากประตูอู่ถึงก้นอู่ 6.71 เมตร
ความลึกสูงสุดเหนือธรณีประตู 5.20 เมตร
ความลึกสูงสุดเหนือธรณีประตู 15.20 เมตร
สามารถรับเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ 4000.00 ตัน
คานเรือ
คานเรือ
ความยาวเต็มที่ 105.00 เมตร
ความกว้างพื้นที่ 12.00 เมตร
สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 1500.00 เมตร